Dragon
xuewucanyangXuewucanyang  2018-02-01 22:31 一号博客 隐藏边栏 |   抢沙发  8 
文章评分 0 次,平均分 0.0

1、将以下代码加到主题的 functions.php 文件最后一个 ?> 的前面。

<div class="dp-highlighter nogutter">
<ol class="dp-c" start="1">
 	<li class="alt"><span class="comment">//字数和预计阅读时间统计</span></li>
 	<li class=""><span class="keyword">function</span> count_words_read_time () {</li>
 	<li class="alt"><span class="keyword">global</span> <span class="vars">$post</span>;</li>
 	<li class="">   <span class="vars">$text_num</span> = mb_strlen(preg_replace('/\s/',<span class="string">''</span>,html_entity_decode(<span class="func">strip_tags</span>(<span class="vars">$post</span>-&gt;post_content))),'UTF-8');</li>
 	<li class="alt">   <span class="vars">$read_time</span> = <span class="func">ceil</span>(<span class="vars">$text_num</span>/400);</li>
 	<li class="">   <span class="vars">$output</span> .= '本文共' . <span class="vars">$text_num</span> . '个字,预计阅读时间需要' . <span class="vars">$read_time</span>  . '分钟。';</li>
 	<li class="alt">   <span class="keyword">return</span> <span class="vars">$output</span>;</li>
 	<li class="">}</li>
</ol>
</div>

其中,以上的 400 为阅读速度,可以更改。如只需要输出阅读时间或文章字数,只需要修改删除第 6 行某些代码即可,具体请自行 DIY 吧。

2、再把调用统计代码添加到 single.php 文件适合的位置即可。

<div class="dp-highlighter nogutter">
<ol class="dp-c" start="1">
 	<li class="alt">&lt;?php <span class="func">echo</span> count_words_read_time(); ?&gt;</li>
</ol>
</div>

本文来源: boke112 https://boke112.com/3845.html

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

xuewucanyang
Xuewucanyang 关注:0    粉丝:0 最后编辑于:2019-04-20
一位热爱文学,热爱读书,热爱中国传统文化的文艺宅男,尤其喜欢中国古诗词。最喜欢唐宋年间的诗词大家。

发表评论

表情 贴图 链接 私密 格式 签到

登录

忘记密码 ?

×

感谢您对xuewucanyang的支持,么么哒~

支付宝打赏 xuewucanyang
请扫码随意打赏

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

一号博客 - 关注wordpress,zblog,emlog,分享记录网站建设资料和域名百科知识。

扫一扫二维码分享